ویزاپیک پلاس

+

ویزاپیک‌پلاس همه خدمات فراتر از ویزا است. تفاوت بارز ویزاپیک با سایر شرکت‌های مهاجرتی همین‌جا است. خدمات فراتر از ویزا! ویزاپیک‌پلاس در واقع تمامی خدمات مضاف بر ویزا است که یک مهاجر در پروسه مهاجرت خود برای کسب موفقیت به آنها نیاز دارد. اما همیشه این موارد نادیده گرفته شده است.

FreePick

خدمات رایگان​

5X Academy

مخصوص موکلین

PickTalk

دپارتمان زبان

PickMap

دستیار موکل
رایگان برای تمام افراد

PreVisa خدمات رایگان عمومی

۵ برابر خدمات بیشتر

5X Academy خدمات اعضای ویزاپیک

رایگان برای تمام افراد

PickTalk آموزشگاه یادگیری زبان

VISAPICK DestinationHelp

DestinationHelp خدمات بیشتر در اختیار موکلین ویزاپیک

VISAPICK HomeAway

HomeAway آگاهی مورد نیاز مهاجرت