5X ACADEMY

خدمات مخصوص موکلین ویزاپیک، این خدمات به صورت ویژه روی آموزش مهاجرت بسته به نوع ویزا تمرکز دارند.

تخصیص از اعتبار
BizClub

بیزکلاب شما را با انواع کسب و کار در استرالیا آشنا می‌کند!


ارزش دوره 1650$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
Xplor

دوره اکسپلور، برنامه‌ریزی خانوادگی برای هدف‌گذاری و روشن‌کردن مسیر


ارزش دوره 1700$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
GameChanger

دوره آموزشی GameChanger


ارزش دوره 2000$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
VISAPICK888

موشکافی ویزای ۸۸۸ و آموزش ویزا و نکات ریز هر بیزینس


ارزش دوره 1000$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
VISAPICK888-State

تحلیل و بررسی و معرفی بیزینس در ایالت شما


ارزش دوره 1000$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
PathFinder

شناخت از توانایی های شخصی، اعلام فرصت‌های استرالیا و تصمیم بر کارمندی یا کارفرمایی


ارزش دوره 1950$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی

تخصیص از اعتبار
PTE in a BOX

پکیج کامل آموزشی PTE جهت دریافت نمره ۵۰ تا ۷۹


ارزش دوره 500$

نحوه پرداخت


100%

کسر از اعتبار 5X

0%

پرداخت نقدی